logochannels

Filozof DIOGENES

Bilim Anadolu’da Doğdu

M.Ö. 262’de Antalya yakınında antik Perge şehrinde doğan Appollonios. M.Ö. 3. yüzyılda geometri araştırmalarında en büyük başarıları elde etmiş matematikçi ve astronomlardan biri. Matematiğin bir bilim olarak yaratıcılarından biri kabul edilir. Konikler üzerine büyük bir inceleme kitabı yazdı. Özellikle iki etekli koniden, bir düzlem tarafından kesilince yerine göre bir elips, bir parabol veya hiperbol…