logochannels

insan ve özellik

İnsan ve İnsanın Özelliği

İNSAN, İlâhî kanun ve İlâhî amaç yönünde oluşturulmuş en mükemmel varlıktır. Bu varlık, bütün İlâhî prensip ve hürriyet içerisinde, kendi özgürlük y ve iradesini kullanma yetki ve sorumlu­luğuna sahiptir. Varlığın bu şekilde, iradesini kul­lanma ve sonsuz gelişime yönelik hareket tarzı, onun geçici olarak kabalaşmasına, yetkilerinin ve liyakatinin düşmesine neden olmuştur.