logochannels

öteki dünya

Dünya ve Öte Dünya

İnsanlar öte alemdeki durumlar hakkında ancak dünyasal hayal gücüne uygun olan tarzda yani maddi alemde gördüklerine göre fikir yürütebilirler. Ön şartlar çok değişik olduğundan dolayı kıyaslamalar yapmak tamamen yanlıştır Bazı şeyleri biliyoruz. Bilhassa öte alemde dünya maddesine gerek olmadığını. Dünya maddesi diyorum çünkü öte alemdeki ışınım da bir tür maddedir.