logochannels

ufo temas

Dünya Dışı Bir Sinyale Nasıl Cevap Vereceğiz?

1960’lardan beri bilim adamları, mühendisler, avukatlar, politikacılar ve dünyanın (her yanından başkaları, dünya dışı zekâ araştırmalarından yükselen meselelerin hepsiyle göğüs göğüse mücadele etmektedir. Son zamanlarda sinyal saptama ile ilgili meseleler, bu tartışmanın büyük bir kısmının odağı hâline geldi.